Legalizacja Baner

 30 września, o godzinie 11:00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Krakowskiej 71-79. odbyła się INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Inaugurację rozpoczął przemówieniem prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor US.
W programie uroczystości wśród stałych punktów, jak immatrykulacja i ślubowanie doktorantów, odbył się również wykład inauguracyjny pt. „Negocjowanie miejsca w Europie – lekcja renesansowa”, który wygłosi dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. US.

 

W gronie Rady Uczelni, której zadaniami jest opiniowanie kierunków działań Uniwersytetu oraz weryfikacja ich realizacji, znajduje się Prezes Północnej Izby Gospodarczej Jarosław Tarczyński. 

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3