Tarcza finansowa 1.0 4

 

Na prośbę Prof. dr hab. Aurelii Bielawskiej zchęcamy wszystkich Państwa do wypłenienia ankiety dotyczącej zaangażowania społecznego przedsiębiorstw rodzinnych.

Szanowni Państwo,

Zamierzam napisać artykuł na temat społecznego zaangażowania firm rodzinnych (działalność filantropijna) w Polsce. Realizacja mojego zamierzenia zależy od tego czy zechcecie Państwo odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie i odesłać wypełnioną ankietę na mój adres internetowy, najlepiej do 07-02-2021r. Jeżeli zechcielibyście Państwo uzupełnić swoje wypowiedzi dodatkowymi uwagami, to będzie to ciekawszy materiał do badań i ciekawszy artykuł.

Z własnych obserwacji wiem, że firmy rodzinne sponsorują szkoły, szpitale, kościoły, domy seniorów, różne inicjatywy lokalne, udzielają również, w różnej formie, wsparcia swoim pracownikom i członkom ich rodzin. Ta społeczna działalność polskich firm rodzinnych nie wydaje się być powszechnie znana, nie jest również w Polsce przedmiotem badań naukowych. Mam nadzieję, że przygotowywany artykuł zmniejszy tę lukę.

Aurelia Bielawska

Ankieta: „Społeczne zaangażowanie firm rodzinnych w Polsce” jest dostępna TUTAJ

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Baner IKW luty2021 1140x320 kopia