Legalizacja Baner

Gorąco zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej funkcjnowania Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.


Ankieta służy wyłącznie celom naukowym, została skonstruowana na potrzeby przygotowania publikacji naukowych dotyczących wpływu instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorstw.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub wpisanie własnej.
 
Link do ankiety: Ankieta (google.com)
 
Ankietę opracowałi: 
 
dr Wojciech Leoński oraz dr Roman Tylżanowski

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Instytut Zarządzania

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300