Legalizacja Baner

Możliwość odbywania praktyk przez studentów w firmach zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej, opracowywanie strategii gospodarczych, a także aktywny udział w kształtowaniu dydaktyki Uczelni w oparciu o opinie przedsiębiorców i bieżące zapotrzebowanie na szczecińskim i zachodniopomorskim rynku pracy – wspólne plany Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie są bardzo ambitne. Uczelnia oraz samorząd gospodarczy we wtorek podpisały porozumienie o współpracy. – Sformalizowaliśmy naszą współpracę oficjalnie, ale współdziałaliśmy już wcześniej. Uniwersytet Szczeciński to największa regionalna uczelnia, posiadająca ogromny potencjał intelektualny, który w połączeniu z kreatywnością i planami naszych przedsiębiorców może przyczyniać się do dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego miasta. Szczecin potrzebuje studentów, nasi przedsiębiorcy potrzebują dobrych pracowników i chcą im płacić wysokie wynagrodzenia. Musimy współdziałać, by wszystkie ze stron były zadowolone i zainteresowane współpracą – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego i Izby. Plany i oczekiwania

   Porozumienie o współpracy obejmować będzie m.in. współpracę dydaktyczną czy przygotowanie programu praktyk i staży w firmach zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Jak mówi Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński to cenne porozumienie, bo otwiera przed studentami szansę poznania firm, które aktywnie rekrutują w naszym mieście i budują swoje zespoły w oparciu o absolwentów szczecińskich uczelni: - Styk uczelni i gospodarki jest kluczowy, jesteśmy po to żeby służyć, a ta służba to nie tylko kształcenie przyszłych kadr i pracowników, ale i współpraca z przedsiębiorcami. Północna Izba Gospodarcza jest silnym ogniwem, mamy nadzieję, że nasi studenci nie tylko będą mogli poznawać firmy zrzeszone w Izbie, ale dowiedzą się jak rozpocząć działalność gospodarczą, jak zakładać swoje firmy i je rozwijać – mówi Rektor Tarczyński. 

   Współpraca będzie obejmować kierunki specjalistyczne, ale i te o charakterze ogólnym: - Mamy Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, gdzie styk z firmami jest bardzo duży. Na tych kierunkach trudno jest działać bez przedsiębiorców. To obszary, które są istotne dla firm i ich współpracowników – dodaje Rektor US.

 

„Absolwenci mogą liczyć na miejsca pracy, które zapewnią im rozwój i dobre wynagrodzenie”

    Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk ma nadzieję, że studenci Uniwersytetu Szczecińskiego będą chcieli lepiej poznawać firmy ze Szczecina i regionu. Taka współpraca może poskutkować tym, że zdecydują oni na pozostanie i rozwijanie kariery w naszym mieście. – Współpraca z uczelniami jest ważna dla naszych przedsiębiorców, oni mają przygotowanych wiele doskonałych ofert pracy. Firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego młodych, ambitnych i kreatywnych pracowników. Absolwenci mogą liczyć na miejsca pracy, które zapewnią im rozwój i dobre wynagrodzenie. Dobre miejsce pracy to nie tylko Poznań, Wrocław czy Warszawa. Chcemy uświadamiać studentów, że mamy doskonałych przedsiębiorców, którzy bardzo na nich czekają – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

   - Mam nadzieję, że aktualne władze Uniwersytetu Szczecińskiego zauważają ogromne pole do współdziałania między Uczelnią, a naszym samorządem gospodarczym. Duża otwartość prof. Waldemara Tarczyńskiego zwiastuje chęć współpracy i zupełnie nowe otwarcie w relacjach Uniwersytetu Szczecińskiego z przedsiębiorcami. Musimy dopasować dydaktykę kształcenia do potrzeb rynku pracy, to stawiamy sobie za główne zadanie – dodaje Jarosław Tarczyński, Wiceprezes Izby, a jednocześnie członek Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300