Legalizacja Baner

W Open Eyes Economy przekonujemy, że w biznesie jest miejsce na wartości pozaekonomiczne. Mamy też świadomość, że sposoby „uszlachetniania” gospodarki są rozmaite. Na konferencji online „Uszlachetnianie biznesu”, zaplanowanej na 27 kwietnia 2021 roku, która rozpocznie się
o godz. 10.00,
 chcemy się skupić na dwóch z nich – na wyzbyciu się krótko- i wąsko-wzrocznego myślenia ekonomicznego oraz na raportowaniu odpowiedzialności. Przytoczymy także historie innowacyjnych przedsiębiorców z Małopolski, którzy wiedzą jak w praktyce wykorzystywać intelektualne zdobycze Open Eyes Economy.

Prelegenci to zarówno przedstawiciele nauki jak i biznesu w tym: analitycy, prawnicy, ekonomiści, menagerowie, audytorzy a także przedsiębiorcy.

Program wydarzenia, formularz rejestracyjny, biogramy prelegentów oraz inne informacje
o konferencji znajdują się na stronie: https://oees.pl/uszlachetnianie-biznesu/

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/171143878217966

Transmisja wydarzenia będzie dostępna na platformie streamingowej live.oees.pl. 

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu OEE on Tour oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. Stanowi przygotowanie do Open Eyes Economy Summit 6, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021 r. Głównym partnerem wydarzenia jest Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Nasz głos jest słyszalny!
 
W zapowiedzi  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii o objęciu Tarczą Branżową nowych kodów PKD znalazły się te, o które postulowaliśmy! Są to:
 
✅ 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
✅ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
✅ 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Tarcza antykryzysowa 9.0 ma kontynuować zadania swoich poprzedniczek. Przede wszystkim ma być nie tylko kontynuowana, ale też rozszerzona o kolejne branże, wspierając przedsiębiorców w tym trudnym dla wszystkich okresie. Podczas konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przedłużenie programu wsparcia nastąpi już lada moment.  
Obejmie kontynuację świadczenia postojowego, zwolnienia ze składek ZUS, ochronę miejsc pracy, jednorazowe bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, a także dalsze wspieranie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 
 
 
 
Przypominamy również, że dzięki staraniom Izby Tarcza 6.0 została rozszerzona o postulowane przez nas kody PKD:
✅ 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
✅ 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
✅ 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
✅ 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
✅ 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
✅ 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
✅ 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
✅ 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
✅ 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
✅ 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Nie będzie zwolnień? 

68% firm nie planuje żadnych ograniczeń wydatków w obszarach związanych z zatrudnieniem pracowników w 2021 roku. Tak wynika z raportu do Badania rynku pracy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przeprowadzonego przez LSJ HR Group. 

Część firm z regionu planuje jednak różne ograniczenia wydatków związanych z pracownikami. Co piąta ankietowana firma zakłada wstrzymanie nowych rekrutacji, co mimo wszystko jest pozytywnym sygnałem w stosunku do 2020, w którym co czwarta firma wstrzymała rekrutację. 6% badanych firm planuje redukcję zatrudnienia w 2021 roku, co stanowi spadek o 10 pp. w stosunku do działań prowadzonych w 2020 roku. 50% firm, które zamroziły płace w roku ubiegłym, planuje utrzymanie tego ograniczenia w bieżącym roku. Dalsze obniżki płac planuje 4% badanych w stosunku do 12% firm, które już obniżyło wynagrodzenia w roku 2020 (spadek o 8 pp.). 

Badanie rynku pracy zrealizowane wśród firm ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wskazuje jasno, że pandemia odbiła swoje piętno na pracodawcach i ich decyzjach biznesowych. I choć ponad połowa firm nie zamierza wprowadzać ograniczeń wydatków związanych z zatrudnieniem, to warto wziąć pod uwagę, że drugą stronę medalu stanowią ci, którzy nie będą powiększać swoich zespołów, a i tacy, którzy je zredukują.  

- W tej sytuacji z pewnością coraz większą rolę zacznie odgrywać możliwość elastycznego zarządzania zespołem, czyli poszukiwanie rozwiązań takich jak praca tymczasowa, które pozwalają na dostosowanie potrzeb zatrudnieniowych do możliwości – twierdzi Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor LSJ. -  W ten sposób w momencie, kiedy jest to niezbędne, pracodawca może wzmocnić pracowników etatowych o dodatkowych członków zespołu, bez biurokratycznej otoczki związanej z zatrudnieniem. Za przepracowane godziny pracowników tymczasowych pracodawca płaci bowiem agencji na podstawie prostego wyliczenia i wystawionej faktury. 

O tym, że pandemia miała i nadal ma duży wpływ na szereg decyzji biznesowych przedsiębiorców z regionu świadczą też dane wskazujące, że co trzecia firma ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego skorzystała z rządowej tarczy antykryzysowej. 27% firm było zmuszonych wstrzymać bądź ograniczyć inwestycje, a co piąta firma wstrzymała lub czasowo ograniczyła swoją działalność.  

Te i więcej informacji dot. rynku pracy w regionie zawiera raport z „Badania rynku pracy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, którego pełna wersja dostępna jest nieodpłatnie na stronie lsj.pl.  

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3