PIG 1150x350

 

Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3

 

Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Systematycznie powiększa również terytorialny zasięg swoich działań. Oddziały Północnej Izby Gospodarczej znajdują się już w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Co roku Izba przygotowuje dla zrzeszonych firm bogatą ofertę bezpłatnych i dofinansowanych szkoleń, konsultacji, wyjazdów turystycznych i biznesowych, cyklicznych imprez towarzyskich i integracyjnych. Wdraża również liczne projekty unijne wpływające na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza ma realny wpływ na sytuację przedsiębiorców nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Jej reprezentanci często występują w rolach ekspertów doradzających władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Potrafią też wziąć sprawy w swoje ręce, powołując branżowe komisje i klastry walczą z krzywdzącymi przedsiębiorców regulacjami prawnymi.

 

Organy statutowe Północnej Izby Gospodarczej na okres kadencji lata 2020-2024

 

Prezydium

 HM
Prezes Hanna Mojsiuk
Magister Prawa  Uniwersytetu  Gdańskiego  wydziału Prawa i Administracji, absolwentka  Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego  Politechniki Koszalińskiej, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu  motoryzacyjnej  rodzinnej firmy  Grupy Mojsiuk. Ważna jest dla niej odpowiedzialność  społeczna, więc angażuje się w liczne działania charytatywne. Jest inicjatorką wielu wydarzeń w Izbie, między innymi „Kultury Biznesu”, podczas której zbierane są  fundusze dla potrzebujących. Jej największymi autorytetami są rodzice, Irena i Kazimierz Mojsiuk, którzy od 40 lat  z sukcesem działają  w biznesie i  otrzymali Buławy Nestora Biznesu Północnej Izby Gospodarczej.

 

 

 Jarosław Tarczyński.jpg Jarosław Tarczyński - Wiceprezes 

Jarosław Tarczyński od roku 2008 zarządza polskim oddziałem Durable koncernu Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co KG, który zalicza się do światowych liderów w produkcji artykułów biurowych. Produkty charakteryzują się wysoką jakością i ciekawym wzornictwem. Zakład w Szczecinie obok innych zakładów koncernu w Niemczech i Holandii należy do największych. Na 10 tysiącach m2 zatrudnienie znajduje średnio 220 pracowników. Zarządzanie w duchu lean managament wysuwa oddział polski na lidera w statystykach wydajności produkcyjnej przy bardzo wysokiej kulturze zarządzania. Jarosław Tarczyński ukończył studia w WSZiB w Poznaniu, podyplomowe w Rostocku jak i wiele zagranicznych szkoleń i seminariów. Swobodnie komunikuje się w j. niemieckim i angielskim.

 Miroslaw-Sobczyk.jpg  Mirosław Sobczyk - Wiceprezes

Wieloletni działacz społeczny. Szef Grupy ZAPOL. Ukończył Wydział Ekonomiczny Akademii Rolniczej w Szczecinie i studia podyplomowe z zarządzania biznesem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 
Magdalena Gajdamowicz.jpg   Magdalena Gajdamowicz - Sekretarz  

Założycielka firmy, Prezes Zarządu CFexpert Sp. z o.o., długoletni menadżer. Uzyskała doświadczenie w branży bankowej, pracując w takich instytucjach jak: ING Bank Śląski S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. Posiada kompetencje do współpracy z Klientami z segmentów: Private, Małe i Średnie Firmy, Klient Korporacyjny. Szkoleniowiec, prelegent cyklicznych szkoleń z zakresu Inwestowania na Rynku Nieruchomości oraz wsparcia przedsiębiorców w zakresie finansowania działalności gospodarczych. Instruktor nurkowania MSDT w międzynarodowej federacji PADI. 

 Michał Wojtas.jpg  Michał Wojtas - Skarbnik  

Doradca podatkowy od 2007 r. , doradca sukcesyjny, wspólnik w EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Sp.k. w Szczecinie. Ekspert w zakresie procedury podatkowej, certyfikowany specjalista TP oraz planowania podatkowego i restrukturyzacji (certyfikaty TPE i TPRE). Autor procedur podatkowych w Lex Navigator, pełnomocnik przed WSA i NSA, audytor MDR.  Prowadzi szkolenia z zakresu podatków i sukcesji. Certyfikowany Zarządca Sukcesyjny. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa podatkowego, sporów z organami podatkowymi i restrukturyzacji biznesu jak i w planowaniu sukcesyjnym. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

 

 

 

 

Rada Izby:

Magdalena Gajdamowicz

Renata Gryczka

Marcin Jarczyński

Anna Łagodzicz-Pilarska

Hanna Mojsiuk

Przemysław Olewnik

Krzysztof Osiński

Aneta Szreder-Piernicka

Jerzy Sawicki

Mirosław Sobczyk

Daniel Suchar

Jarosław Tarczyński

Piotr Tomaszewicz

Michał Wojtas

Komisja Rewizyjna:

Sergiusz Orlicki

Urszula Jeger

Salitra Krzysztof

Marek Stawarczyk

Teresa Żurowska

Sąd Koleżeński:

Włodzimierz Abkowicz

Dorota Gadomska

Ewa Karpisz

Katarzyna Kasprzak

Michał Skwira

Adam Szałek

Wojciech Teszner

Natalia Witkowska

 

 

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

NIE DLA PolskiŁad NIE DLA ZMIAN W PODATKU LINIOWYM