Opłata wynosi tylko 1 od wartości wadium 3

Północna Izba Gospodarcza w Wałczu, w imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucji wspierającej rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw , serdecznie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie pt. „Zmiany podatkowe w 2017 roku”.

W Wałczu, dnia 02.03.2017 r., odbyły się trzecie już warsztaty biznesowe dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Organizatorem tych cyklicznych spotkań jest wałecki oddział Banku Pekao S.A. oraz partnerzy: Północna Izba Gospodarcza w Wałczu, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, ZUS Inspektorat w Wałczu, Urząd Skarbowy w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz.

W dniu 14 stycznia br. odbyła się XIX już Wałecka Gala Noworoczna, na której Północna Izba Gospodarcza w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz – organizatorzy wydarzenia, mieli zaszczyt gościć przedsiębiorców, działaczy społecznych, samorządowców oraz polityków. Wśród gości obecni byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki, Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Członek Prezydium Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Pani  Aneta Miller, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Myśliborzu Pan Tadeusz Tabor a także Dyrektor Działu Zarządzania Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Zarządzającej Podstrefą Wałcz, Pan Leonard Ferkaluk.

Spotkanie Wigilijne organizowane przez Północną Izbę Gospodarczą w Wałczu wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych to już tradycja. I w tym roku, dnia 15 grudnia,  przedsiębiorcy zrzeszeni w obu organizacjach spotkali się  przy wigilijnym stole.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców