-

Kategoria: General Jak wypowiadać umowę? Na co uważać?

14:00 - 15:30

2 godziny

GeneralGeneral

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem może wydawać się jedną z najprostszych czynności kadrowych, jednak niestety ilość toczących się procesów sądowych w tym zakresie pokazuje, jak złożona jest to kwestia. Dodatkowo pozostaje to wciąż jednym z kluczowych wątków w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie Państwo zapoznani z zasadami rozwiązywania umów o pracę. Pozwoli to na bezpieczne wypowiedzenie umów w Państwa firmie, a tym samym zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.