-

Kategoria: General Szkolenie online: Zasady wyboru wniosków o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem (HoReCa)

13:30 - 15:00

2 godziny

GeneralGeneral

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako Operator wsparcia dla inwestycji planowanych do realizacji na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat zasad wyboru przedsięwzięć MŚP. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu praktycznych aspektów przygotowania wniosku w systemie https://lsi.parp.gov.pl oraz zasad wyboru i kryteriów oceny przedsięwzięć MŚP.