FEDERACJA STOWARZYSZEÅƑ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT-RADA REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

al. Wojska Polskiego 67
70-478 Szczecin
Polska