HENRYK KOŁODZIEJ

ul. Kruszwicka 22A
71-043 Szczecin
Polska

91 483 38 10
budom.szczecin@gmail.com