LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pl. Rodła 8,
70-419 Szczecin, pok 914-915