MARCIN BOGUCKI OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW & USŁUGI

ul. Żubrów 6
71-616 Szczecin
http://www.bogucki.szczecin.pl