NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKADENTS.C.

ul. Księcia Bogusława X 33/2
70-246 Szczecin
Polska
http://www.kadent.pl