P.H. CENTRUM REHABILITACYJNO ORTOPEDYCZNO STOMATOLOGICZNE MICHAŁ PŁATEK

ul. Niemierzyńska 11
71-436 Szczecin
Polska
http://www.platek.pl

michal@platek.pl