STOWARZYSZENIE SZERSZA PERSPEKTYWA

al. Piastów 30
71-064 Szczecin
http://szerszaperspektywa.pl