VELDACH NIEMCEWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9
71-553 Szczecin
Polska
http://www.veldach.pl