Więcej informacji

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin http://zoiib.pl

Więcej informacji

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy GRYFUS

ul. Szczerbcowa 1/U16, 70-503 Szczecin https://gryfus.szczecin.pl/

Więcej informacji

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych ZSPD

ul. Południowa 15, 71-001 Szczecin https://zspd.pl/

Więcej informacji

Rekord Pomorze Sp. z o.o.

Ul. Chmielewskiego 22A, 70-028 Szczecin http://www.rekord.com/

Więcej informacji

MP Polskie Klastry Sp. z o.o.

Ul. Dolomitów 15, 71-784 Szczecin https://klastermetalika.pl/pl/

Więcej informacji

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 67 70-478 Szczecin http://www.not-szczecin.pl/

Więcej informacji

IMPRESARIAT ZACHODNIOPOMORSKI LUDWIK CZESŁAW KUREK

ul. Kamieńska 10 70-848 Szczecin https://www.impresariat.szczecin.pl/
MP POLSKIE KLASTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Więcej informacji

MP POLSKIE KLASTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dolomitów 1571-784 SzczecinPolska http://polskieklastry.org

Więcej informacji

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin https://www.pfp.com.pl/