-

MOCNY SPADEK BEZROBOCIA NA POMORZU ZACHODNIM

– Wzrost zatrudnienia w sektorze ICT, więcej ofert pracy w handlu i gastronomii, rozbudzenie turystyki po czasach covidowej stagnacji. Rynek pracy rekrutuje i póki co, na szczęście nie widać, by wojna w Ukrainie czy galopująca inflacja odbijała się na planach przedsiębiorców – mówi Anna Sudolska, ekspert rynku pracy. Ostatnie informacje dotyczące bezrobocia na Pomorzu Zachodnim napawają optymizmem. Bezrobocie mocno spadło w porównaniu z rokiem 2021 i wróciło do niskiego poziomu sprzed pandemii.

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy, liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w maju 2022 roku wyniosła nieco ponad 41 tysięcy osób, co oznacza spadek w porównaniu z covidowym rokiem 2021. Obecnie bezrobocie wynosi więc 6,7%, a w roku 2021 ten wskaźnik przekraczał 8%.

– To bardzo dobra wiadomość dla regionu, bo oznacza, że pracy jest więcej, a pracodawcy – mimo kolejnych gospodarczych zawirowań związanych z inflacją i wojną w Ukrainie nadal planują zatrudniać nowych pracowników. W województwie zachodniopomorskim do 2 czerwca 2022 roku 8392 obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie na mocy specustawy. Kolejny stereotyp został więc obalony – osoby z Ukrainy nie zabierają pracy Polakom. Poszukiwani są obecnie WSZYSCY, którzy po prostu są chętni do pracy – mówi ekspert rynku pracy Anna Sudolska.

   – Obecnie na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim trwają gorączkowe rekrutacje pracowników – wynika to przede wszystkim z zaczynającego się sezonu turystycznego. Potrzeba osób gotowych do pracy w gastronomii. Dobry kucharz może zarobić miesięcznie nad morzem nawet kilkanaście tysięcy złotych. Poszukiwani są także pracownicy do hoteli, do pracy w handlu czy ratownicy wodni. Poza turystyką rekrutuje sektor IT. Od kilku miesięcy obserwujemy także wzmożone poszukiwanie księgowych, kadrowych czy ekspertów z zakresu podatków, prawa pracy i ogólnie obsługi administracyjnej związanej z kadrami. Wzrost wynagrodzeń w tym sektorze rok do roku jest nawet dwukrotny – dodaje Anna Sudolska.