O PROJEKCIE

Przed regionem Południowego Bałtyku stoi wiele wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Systemy opieki zdrowotnej w Europie znajdują się pod rosnącą presją ze względu na wydłużenie średniej długości życia, większą liczbę obywateli żyjących z wieloma chorobami przewlekłymi i problemami zdrowia psychicznego. Znaczące rozwarstwienie geograficzne i społeczno-ekonomiczne w zakresie zdrowia, ograniczone zasoby, jeśli chodzi o pracowników służby zdrowia i rosnące wydatki w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Kluczowymi podmiotami w sprostaniu tym wyzwaniom są właśnie firmy z sektora life science. Współpraca transgraniczna w sektorze life science w regionie Południowego Bałtyku powinna być dalej wzmacniana, umożliwiając firmom dalsze wzmacnianie kultury współpracy i czerpanie korzyści z dzielenia się wiedzą i podejmowania wspólnych działań. Z punktu widzenia ochrony środowiska, Morze Bałtyckie znajduje się w krytycznej sytuacji pod względem eutrofizacji i poziomu zanieczyszczeń. Projekt będzie miał na celu sprostanie wyżej opisanym wyzwaniom poprzez opracowanie i zapewnienie wsparcia biznesowego (narzędzia, metody, sieć itp.) dla 50 start-upów i scale-upów w dziedzinie nauk przyrodniczych, koncentrując się na integracji zrównoważonego rozwoju z obecną strategią biznesową firmy. W ramach projektu planuje się organizację transgranicznych warsztatów i spotkań w celu wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora Life Science oraz opracowanie wspólnego dokumentu koncepcyjnego na potrzeby zbudowania partnerstwa dla przyszłego regularnego projektu.

 PARTNERZY PROJEKTU

  • Medicon Village Innovation AB– Szwecja, lider projektu
  • Nykoebing Falster Hospital – Dania
  • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie – Polska

Czas trwania projektu: 01/04/2023 – 31/07/2023

Budżet projektu: 40 000,00 €
Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 8 000,00 €