-

ŚNIADANIE Z KREDYTEM TECHNOLOGICZNYM

Data wydarzenia: 1.12.2022, godzina 10:00

Lokalizacja wydarzenia: Siedziba Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Wydarzenie jest całkowicie darmowe.

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co?

Wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych produktów lub usług.

Przewidziane w Programie wsparcie:

– Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,

– Budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między światem nauki a przedsiębiorstwami,

– Poprawa jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Wsparcie adresowane jest m.in. do:

– Przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),

– Jednostek naukowych,

– Klastrów,

– Instytucji otoczenia biznesu,

– W Programie szczególny nacisk jest położony na współpracę konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Agenda wydarzenia:

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie spotkania – Bartłomiej Hanas – Dyrektor Regionu

10:15 – 11:45 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – efekty realizacji Kredyt technologiczny FE NG – nadchodzące możliwości

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa, konsultacje indywidualne

12:00 – 13:00 Gwarancja Biznesmax PO IR – efekty realizacji oraz dostępne środki Gwarancja Biznesmax w nowej perspektywie UE

13:00 – 13:15 „Pożyczki unijne dla firm na rozwój działalności gospodarczej”

Rejestracja: https://bit.ly/SZKTBGKPIG