-

SPOTKANIE WIGILIJNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Dnia 9 grudnia w Aparthotel Wałcz, odbyło się Spotkanie Wigilijne Przedsiębiorców zorganizowane  przez wałecki oddział Północnej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Dziękujemy za przybycie Staroście Wałeckiemu Panu Bogdanowi Wankiewiczowi oraz Burmistrzowi Miasta Wałcz Panu Maciejowi Żebrowskiemu. Przedsiębiorcom dziękujemy za wspólnie spędzony czas a artystom ze Studia Piosenki ESTI za wspaniały występ!