-

W związku z zakończeniem drugiego przetargu wynikiem negatywnym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił trzeci termin licytacji, tym razem z mocno zmienionymi warunkami. 

Wobec braku pozytywnego odzewu ze strony szczecińskiego rynku w większym stopniu dostosowano warunki najmu do oczekiwań przedsiębiorców. Ma to zapewnić im większą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym zwiększyć potencjalną rentowność lokalu. 

Dla łatwiejszego kształtowania własnej działalności gospodarczej odstąpiono od narzucenia koncepcji prowadzenia lokalu, w tym szczegółowego profilu działalności, zniesiono wymóg dostępności lokalu w trakcie imprez zamkniętych, zakaz adaptacji tarasu letniego (co ma zapewnić możliwość jego dłuższego wykorzystania w trakcie roku), wymóg zapewnienia ciągłości funkcjonowania lokalu w trakcie całego roku, nie będzie także określonego terminu na jego otwarcie. Posiadaną przez ZPKWZ koncepcję aranżacji wizualnej lokalu określono jako propozycję.  

Ponieważ ośrodek edukacji przyrodniczej ZPKWZ działać będzie w dni powszednie zniesiono także ograniczenia w zakresie godzin otwarcia lokalu w weekendy. 

Aby zmniejszyć bariery wejścia na rynek m.in. obniżono wymaganą kwotę zabezpieczenia (z trzymiesięcznej na dwumiesięczną wysokość czynszu) oraz kwotę ubezpieczenia wymaganego od najemcy.

Co ważne, przepisy dopuszczają w przypadku dwukrotnego negatywnego wyniku przetargu wybór najemcy ‘z wolnej ręki’, kierując się jednak chęcią wyboru operatora w sposób konkurencyjny i zapewniający równe szanse wszystkim podmiotom podjęto decyzję o kontynuacji poszukiwania najemcy w oparciu o nieograniczony przetarg. 

Przypomnieć należy, iż chodzi o są trzy sale i zadaszony taras o powierzchni blisko 70 m kw., a także zaplecze. Przedmiotem najmu jest 5-letnie prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Licytacja zaplanowana jest na 16  sierpnia, na godz. 10. Zainteresowani udziałem w przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 6500 zł nie później niż do 9 sierpnia. Wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet przyszłego czynszu. Zainteresowani udziałem w przetargu mają możliwość zapoznania się z oferowanymi powierzchniami po umówieniu z przedstawicielem ZPKWZ

Z uwagi na istotne zmiany w warunkach zainteresowani powinni wnikliwie zapoznać się z dokumentacją aktualnego postępowania dostępną na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ZPKWZ: www.bip.zpkwz.pl

***

Zajazd Szmaragd jest atrakcją Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Obiekt zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 2 był zamknięty od 2010 roku. Wymagał gruntownego remontu. Prace budowlane i modernizacyjne przeprowadziła Gmina Miasto Szczecin, jako właściciel nieruchomości. Wyposażeniem i pracami adaptacyjnymi zajmuje się dzierżawca – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W obiekcie zaplanowano m.in. nowoczesne pracownie multimedialne, a także niedużą bazę noclegową. W Szmaragdzie organizowane będą mogły być tzw. zielone szkoły, a także inne aktywności, zajęcia  z zakresu edukacji przyrodniczej dla dzieci,  młodzieży i innych grup zorganizowanych, spotkania i warsztaty.