-

Walne Zgromadzenie Delegatów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Informujemy, że w dniu 12.06.2024 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Data: 12.06.2024 r.
Godzina: 17:00
Miejsce: Siedziba Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 86, 70-482)

Porządek obrad:
Godzina 17:00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Prezydium i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Izby za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023.
  b) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Izby za rok 2023.
  c) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
  d) przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2023.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom Organów Statutowych Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie (Prezydium, Rada, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński).
 11. Wybory Organów Statutowych Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
 12. Podjęcie uchwały o terminie organizacji wyborów nowych delegatów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie [wybory z podziałem na grupy w dniach 09.09.2024, 11.09.2024 oraz 13.09.2024]
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad – klik.