-

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PRZEDSIĘBIORCAMI WE WSPARCIU UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Szanowni Państwo,

Zapraszam na konferencję „Współpraca między organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami we wsparciu uchodźców z Ukrainy”, która odbędzie się 14 czerwca, w godzinach od 14.00 do 20.00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Stoimy w obliczu największego kryzysu humanitarnego od zakończenia II Wojny Światowej. Po ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło około trzech milionów uchodźców. Organizacje pozarządowe od kilku miesięcy wspierają potrzebujących, próbując zabezpieczyć ich podstawowe potrzeby.

Fundacja Pełnia Wyrazu inicjuje programy, umożliwiające dostosowanie społeczności ukraińskiej do funkcjonowania w naszym środowisku, zapewniając im wsparcie w procesie nauczania języka polskiego i aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Wychodząc naprzeciw pracodawcom, utworzyliśmy w naszej Fundacji stanowisko doradcy zawodowego i eksperta od spraw budowania zespołu oraz wspierania pracowników w procesie włączania się w rynek pracy. Specjalista ma wieloletnie doświadczenie nabyte w Ukrainie. Porozumiewa się w języku ukraińskim i rosyjskim, może pracować zarówno indywidualnie, jak i tworzyć programy motywacyjne dla zespołów migrantów pracujących w danej firmie.

Fundacja Pełnia Wyrazu od 24 lutego pomaga osobom przybyłym z Ukrainy, szukając mieszkań, organizując transport i zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Po tygodniu też, wspólnie z Biblioteką Miejską w Szczecinie (Filia ProMedia), stworzyliśmy ofertę Klubików Wielokulturowych dla ukraińskich dzieci, wsparcie formalne i psychologiczne dla dorosłych oraz pięć grup nauczania języka polskiego. Zorganizowaliśmy też kilka wydarzeń integracyjnych, kolejne (także w Niemczech) odbędą się w czerwcu. Wszystko to możliwe jest dzięki naszemu wolontariackiemu zaangażowaniu i prywatnym, osobistym środkom, jakie na te cele przeznaczamy.

Oczywistym jest, że działanie w takim zakresie w najbliższych miesiącach będzie niezwykle trudne ze względu na brak środków na finansowanie. Dlatego proponuję, aby rezultatem konferencji była wspólna, czytelna, estetyczna i praktyczna strona internetowa, której podstawę stanowić będzie interaktywna część zawierająca się w formule B2B. Pozwoli to w sposób transparenty i szybki wychodzić naprzeciw publikowanym na forum potrzebom.

Partnerem kluczowym wydarzenia jest firma CFexpert.

Wspierają nas: Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Północna Izba Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Legal HR

Rama wydarzenia:

Termin: 14 czerwca 2022, 14.00 – 20.00

Miejsce: siedziba Północnej Izby Gospodarczej, al. Wojska Polskiego 86, Szczecin

Program:

14.00 – 14.15 – otwarcie konferencji, powitanie przez Konsula Honorowego Ukrainy, Henryka Kołodzieja;

14.15 – 14.45 – dr Anna Linka: „Wpływ procesu integracji migrantów na gospodarkę i rynek pracy”, prelekcja;

14.45. – 15.30 – prezentacje dotychczasowych działań organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców;

15.30 – 15.45 – przerwa kawowa;

15.45 – 17.00 – dyskusja: obszary działań organizacji;

17.00 – 18.00 – obszary współpracy przedsiębiorców z organizacjami pozarządowymi;

18.00 – 18.15 – przerwa kawowa;

18.15 – 19.45 – praca w grupach roboczych – przedsiębiorcy – organizacje;

19.45 – 20.00 – podsumowanie konferencji.

Zachęcamy do przygotowania listy potrzeb, które wynikają z nowej sytuacji społeczno–politycznej i zmian zachodzących na rynku pracy.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji. Jesteśmy otwarci na spotkanie i omówienie szczegółów. W razie pytań, wątpliwości, lub sugestii prosimy o telefon na numer: 661255666.