-

Wystartował Ogólnopolski Konkurs Studenckich Kół Naukowych „Przyszłość jest Zielona”!

Konkurs trwa od 16.11.2023 r. do 14.12.2023 (do godziny 23:59).
Zgłoszenie należy wysłać na adres: rbabilo@polnocnaizba.pl
.

Regulamin konkursu dostępny tutaj REGULAMIN KONKURSU PRZYSZŁOŚĆ JEST ZIELONA.

Organizatorem Konkursu jest Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

Partnerzy:
• Garo Polska
• Mercedes Benz – Mojsiuk
• CSL
• Hanse Yachts

Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja działalności Studenckich Kół Naukowych oraz wyłonienie najlepszych esejów tworzonych przez Studenckie Koła Naukowe działające na państwowych uczelniach wyższych w Polsce.

W ramach Konkursu można zgłosić 1 esej w dwóch wybranych przez siebie następujących obszarach badawczych:
• transport
• zielona energia
• smart city
• innowacje i nowe technologie w ekologii i ochronie środowiska
• neutralność klimatyczna

Nagrody w Konkursie:
I miejsce – voucher do sklepu z produktami elektronicznymi o wartości 1500,00 zł brutto, staż studencki w wybranej przez siebie firmie* [Garo Polska, HanseYachts, CSL lub Grupa Mojsiuk] oraz bezpłatne zaproszenia do udziału w 3. Baltic Economic Congress (maj 2024).
Zwycięzca ma pierwszeństwo przy wyborze firmy, w której chciałby odbyć staż*.

II miejsce – voucher do sklepu z produktami elektronicznymi o wartości 1000,00 zł brutto, staż studencki w wybranej przez siebie firmie* [Garo Polska, HanseYachts, CSL lub Grupa Mojsiuk] oraz bezpłatne zaproszenia do udziału w 3. Baltic Economic Congress (maj 2024).

III miejsce – voucher do sklepu z produktami elektronicznymi o wartości 700,00 zł brutto, staż studencki w wybranej przez siebie firmie* [Garo Polska, HanseYachts, CSL lub Grupa Mojsiuk] oraz bezpłatne zaproszenia do udziału w 3. Baltic Economic Congress (maj 2024).

Wyróżnienie – voucher do sklepu z produktami elektronicznymi o wartości 500,00 zł brutto, staż studencki w wybranej przez siebie firmie* [Garo Polska, HanseYachts, CSL lub Grupa Mojsiuk] oraz bezpłatne zaproszenia do udziału w 3. Baltic Economic Congress (maj 2024).

*Wybór firmy, w której miałby odbyć się staż odbywa się zgodnie z zajętym miejscem. W każdej ze wskazanych firm może odbyć się tylko jeden program stażowy.