-

XXIII KONFERENCJA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W XXIII KONFERENCJI ZARZĄDZANIE FINANSAMI. TRADYCYJNE SPOTKANIE NAUKOWCÓW
I PRAKTYKÓW ODBĘDZIE SIĘ
W KOŁOBRZEGU W HOTELU AQUARIUS
W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA 2022. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY,
ŻE MOŻLIWE JEST UCZESTNICTWO
ONLINE W KONFERENCJI.

Więcej informacji o terminach, opłatach i publikacji konferencyjnej znajduje się na stronie www.fmc.home.pl

Organizowana od 2000 roku Konferencja Zarządzanie Finansami corocznie gości wielu przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządów.

Podczas konferencji naukowcy będą prezentować wyniki badań dotyczących szeroko rozumianego zarządzania finansami.

W trakcie sesji plenarnych i równoległych będą podejmowane najważniejsze tematy współczesnej gospodarki i finansów dotyczące m.in.:

• wzrostu inflacji i sposobów jej obniżania, 

• perspektyw rozwoju rynków kapitałowych,

• wyceny przedsiębiorstw,

• inwestycji i zarządzania ryzykiem w warunkach wysokiej inflacji,

• restrukturyzacji przedsiębiorstw,

• kluczowych problemów w obszarze rzeczoznawstwa majątkowego,

• wyzwań w obszarze energetyki, 

• szans i zagrożeń w zarządzaniu finansami w jednostkach samorządu terytorialnego,

• finansów osobistych,

• perspektyw rozwoju gospodarki morskiej.

Ramowy program XXII Konferencji Zarządzanie Finansami

26 PAŹDZIERNIKA 2022

15.00 – 17.00 – akredytacja

17.00 – 19.00 – I sesja plenarna

19.00 – 20.00 – kolacja

27 PAŹDZIERNIKA 2022

7.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.00 – II sesja plenarna

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.30 – sesje równoległe

13.30 – 15.00 – obiad

15.00 – 17.00 – sesje równoległe

17.00 – 17.30 – przerwa kawowa

17.30 – 19.30 – sesje równoległe

20.30 – ogłoszenie wyników 20. konkursu o Nagrodę Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami i uroczysta kolacja

28 PAŹDZIERNIKA 2022

7.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.00 – sesje równoległe

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.30 – III sesja plenarna

13.30 – 15.00 – obiad