-

22 grudnia utrudnienia w ruchu drogowym w Szczecinie i okolicach miasta. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zapowiada protest.

12 grudnia Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych złożyło zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia w dniu 22 grudnia 2023 roku. Tego dnia planowany jest pokojowy protest, mający na celu zwrócenie uwagi na istniejące od dłuższego czasu kwestie dotyczące branży transportowej oraz aktualnej sytuacji na granicy Polski i Ukrainy.

Przewoźnicy zapowiadają zorganizowanie kolumny pojazdów, składającej się z ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych, które przemierzą ulice miasta. To symboliczne działanie ma na celu podkreślenie trudności, z jakimi boryka się branża transportowa od lat, a na które nie znaleziono skutecznych rozwiązań.

Jednym z kluczowych punktów protestu jest także zwrócenie uwagi na sytuację na granicy polsko-ukraińskiej. Demonstracja ma charakter pokojowy i ostrzegawczy jednakże mieszkańcy oraz kierowcy powinni być przygotowani na ewentualne zmiany w organizacji ruchu w centrum Szczecina. Zgromadzenie zapowiadane jest jako wyraz potrzeby rozwiązania długotrwałych problemów, ale ma przebiegać w sposób pokojowy i bezkonfliktowy.

Przewoźnicy podkreślają, że ich celem nie jest zablokowanie czy uniemożliwienie normalnego funkcjonowania miasta, lecz zwrócenie uwagi na istotne problemy branży transportowej, które wymagają pilnego rozwiązania. Wspomniane problemy oraz sprawy nie dotyczą jedynie branży transportowej, lecz wpływają również na wiele obszarów gospodarki oraz funkcjonowanie kraju.

Kluczowym elementem jest zrozumienie istoty tego protestu jako wyrazu troski o kondycję branży transportowej, a także jako wezwania do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie zgłaszanych trudności.