-

Podsumowanie Spotkania Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego

Wczoraj w Północnej Izbie Gospodarczej odbyło się kolejne spotkanie członków Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęły również członkinie nowo wybranej Rady Miasta Szczecin: Pani Wiktoria Rogaczewska – Wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa, Radna Miasta Szczecin, oraz Pani Małgorzata Wleklak – Członek Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa, Radna Miasta Szczecin.

Gościnnie udział wzięli również: Rałał Malujda – Rzecznik patentowy, który omówił możliwości zastrzegania technologii przy wprowadzaniu produktu na rynek oraz Jakub Manicki – Przewodniczący klastra OP.EN, zrzeszającego firmy z branży optymalizacji energetycznej. Jak zwykle środowisko naukowe reprezentowane było przez dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT – Dziekan Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – ZUT.

Połączenie nauki z biznesem to jedno z kluczowych zadań klastra. Dyskutowano również o sposobach na skuteczne przygotowanie przedsiębiorstw do uczestnictwa w dynamicznie rozwijającej się na naszym rynku branży offshorowej i procesom jej towarzyszącym. Omówiono również bieżące sprawy gospodarcze przedsiębiorców oraz regionu.

Firm aktywnie działających w ramach Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego jest coraz więcej – cieszymy się, że jako Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie możemy wspierać takie wspaniałe inicjatywy. Już tera zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego, które zostało zaplanowane na 18 czerwca o godzinie 14:00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Otrzymaliśmy deklarację uczestnictwa w spotkaniu Pana Stanisława Kaupa – Przewodniczącego nowo powstałej Komisji do spraw Gospodarki Morskiej, Rozwoju i Promocji oraz Radnych z Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Serdecznie zapraszamy.