-

ANALIZA GRUPOWA W IZBIE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Pewnie doświadczasz trudności i niepotrzebnych zahamowań w życiu zawodowym i prywatnym. Pewnie widzisz też, że sytuacja na rynku jest coraz trudniejsza.

Jeśli nie możesz znaleźć w sobie przestrzeni na ułożenie tego wszystkiego albo części, to chyba jest dobry moment na rozpoczęcie budowania w sobie miejsca na pomieszczanie tego wszystkiego. W tym miejscu chciałbym cię zaprosić na analizę grupową.

Analiza grupowa pomaga rozumieć i badać przede wszystkim nieświadome aspekty funkcjonowania w życiu. Założeniem jest to, że trudności, powstałe w trakcie naszego życia, znajdują swój wyraz w grupie i mogą być poddane refleksji i rozumieniu.

Dzięki uczestnictwu w pracy grupowej możesz uświadomić sobie wzorce kontaktowania się z sobą i ludźmi. Można powiedzieć, że analiza grupowa sprzyja pogłębieniu samoświadomości, zwiększaniu możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian. Wszystko po to, by uwolnić się od sił, które hamują rozwój.

Spotkania grupy nie mają struktury – treść tego, co zostaje wypowiedziane, opiera się na wolno płynących skojarzeniach poszczególnych członków grupy oraz terapeuty. Członkowie dzielą się z innymi członkami grupy oraz z prowadzącym swoimi myślami, uczuciami, przeżyciami. Myśli i uczucia pojawiające się w trakcie spotkania mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jak i wydarzeń bieżących w ich życiu. Wraz z upływem czasu, w wyniku takiej wymiany, członkowie zyskują większe rozumienie siebie. Na podstawie tego rozumienia, mogą prowadzić bardziej świadome, przez co bardziej satysfakcjonujące działania w życiu i przeciwstawiać się świadomie siłom, które ograniczają możliwości.

Rozpoczęcie analizy zawsze poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi, które służą diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia pracy w grupie. Grupy są maksymalnie 7-8 osobowe.

Prowadzącym grupę jest Robert Butryn

Numer kontaktowy w celu umówienia się na wizytę: 888 520 888

https://psychoterapia-szczecin.org