Rodzaje i ceny biletów

Bilet dla firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej

480,00 zł

|

Czas, na jaki przysługuje

KONGRES + GALA

Bilet dla firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej

290,00 zł

|

Czas, na jaki przysługuje

tylko KONGRES

Bilet dla firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej

290,00 zł

|

Czas, na jaki przysługuje

tylko GALA

Bilet dla firm niezrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej

930,00 zł

|

Czas, na jaki przysługuje

KONGRES + GALA

Bilet dla firm niezrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej

529,99 zł

|

Czas, na jaki przysługuje

tylko KONGRES

Bilet dla firm niezrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej

529,99 zł

|

Czas, na jaki przysługuje

tylko GALA