Cennik usług legalizacyjnych 
obowiązuje od 01.04.2022 r.

 

EKSPORT

Lp.

Czynności legalizacyjne

Cena w PLN

Stawka VAT
w % *

1. 

Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej 

115

0

2. 

Legalizacja dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów 

90

0

3. 

Legalizacja dodatkowych, powyżej 4 kopii, dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów

15

0

4. 

Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów

65

0

5. 

Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów

60

0

6. 

Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy do wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów

30

0

* W przypadku potwierdzania lub / i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej stawka podatku VAT wynosi 23% 


IMPORT

Lp.

Czynności legalizacyjne

Cena w PLN

Stawka VAT
w % 

7. 

Legalizacja dokumentów handlowych związanych
z importem towarów

120

23