-

CIĄGŁE ZMIANY A SPOKÓJ, ZDROWIE I ŻYCIOWA SATYSFAKCJA – SZKOLENIE

„Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, niekoniecznie prowadzącym do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, ale przede wszystkim umożliwiającym zdecydowaną zmianę podejścia do życia, zapraszam do udziału w jednodniowej sesji warsztatowej. Ten jeden dzień wystarczy, aby zacząć optymistycznie patrzeć na otoczenie, wyciągać pozytywne wnioski z negatywnych zdarzeń, a przede wszystkim autentycznie polubić siebie wraz ze wszystkimi swoimi wadami, których w wielu przypadkach wcale nie trzeba zmieniać. Nazywam to powrotem człowieka do człowieka, czyli dialogiem z samym sobą.” – Mgr. inż. Sławomir Bieńkowski”

OFERTA INTERAKTYWNYCH WARSZTATÓW.

(Korzystanie z własnych, nieznanych możliwości)

CEL WARSZTATÓW

Zapoznanie uczestników z wieloma, na ogół nieznanymi, ludzkimi predyspozycjami, którymi będą mogli posługiwać się zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu.

Znajomośćsamego siebiepomaga człowiekowi radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, a ponadto jest źródłem przedsiębiorczości i kreatywności. Każdy człowiek ma te cechy, ale by mogły być wykorzystywane, konieczne jest poznanie pewnych właściwości, które posiada, ale często przez całe życie pozostają dla niego nierozpoznane. Warsztaty nie są instrukcją, ale inspiracją do zmiany sposobu myślenia i postrzegania otoczenia. Efekty warsztatów to przede wszystkim:

Ø  optymistyczne spojrzenie na świat,

Ø  przyjemne, spokojne życie, wynikające z poczucia własnej wartości,

Ø  pozytywny wizerunek własnej osoby, promieniujący na otoczenie.

UCZESTNICY

Warsztaty są dedykowane osobom zainteresowanym poznaniem siebie. Decydująca jest tu chęć do rozwoju osobistego, a nie wykształcenie, doświadczenie i status. Mimo że prowadzone w grupie, skierowane są do poszczególnych osób, uwzględniając ich indywidualne trudności i potrzeby.

OSOBISTE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy sami diagnozują naturalny potencjał, dowiadują się jak korzystać z przypadków, w tym także zdarzeń, pozornie nic nie znaczących. Dzięki nabywaniu pozytywnego podejścia do porażek poprawiają swoje samopoczucie. Dowiadują się jak zamieniać marzenia na rzeczywiste efekty, korzystając z przekazów ludzkiej mądrości gromadzonej przez setki lat. Pozyskują informacje nie tylko dotyczące przedsiębiorczości i kreatywności, ale także efektywnego korzystania z czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Pozytywne efekty mogą być odczuwalne już po kilku godzinach, jednak zależy to od osobistego, emocjonalnego zaangażowania uczestnika warsztatów.

KORZYŚCI ZAWODOWE I SPOŁECZNE

Uczestnicy warsztatów uświadamiają sobie bezpośredni wpływ ich osobistej przedsiębiorczości i kreatywności na efektywność działania zespołu, w którym funkcjonują oraz relacje interpersonalne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Realizacja zajęć – prowadzone w trybie interaktywnym, dialogowym, mentorskim

Czas trwania – do uzgodnienia, ale nie mniej niż 6 godzin, następnie profilowane w zależności od potrzeb.

WYBRANE ELEMENTY Z PROGRAMU WARSZTATÓW

Ø  poznawanie siebie

Ø  ocena osobistych predyspozycji do działań

Ø  planowanie zajęć własnych

Ø  czynniki blokujące przedsiębiorczość i kreatywność

Ø  komplementarność cech charakteru

Ø  pokonywanie wewnętrznych oporów

Ø  realistyczne, praktyczne podejście do treści bajek

Ø  możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach i kryzysie

Ø  nieprzypadkowe przypadki (synchronizacja)

Ø  potęga determinacji i konsekwencji w działaniu

Ø  stres jako stymulator działania

Ø  urealnianie rzeczy nierealnych

Ø  zamiana marzeń na rzeczywistość

Ø  relacje interpersonalne

Ø  pogodzenie pracy zawodowej z życiem osobistym

PROWADZĄCY: Sławomir Bieńkowski 
Sesja wprowadzająca odbędzie się dnia 11.08.2022 (czwartek) w godz. 17:15 – 18:15 w Venture Cafe w Warszawie ul. Chmielna 73 na I piętrze, Hall 3. W celach kontaktowych należy dzwonić pod numer: + 48 501 088 956 lub napisać wiadomość e-mail na adres: gmina1@poczta.onet.pl