WARSZTATY Z HENRYKIEM STAWICKIM – STRATEGIEM DESIGNU.


Warsztaty, to narzędzie dzięki któremu uczestnicy mają szansę tworzenia i testowania różnych rozwiązań pod okiem eksperta!

Tak też było i tym razem 16 grudnia 2021r., w ramach projektu COCO4CCI! W trakcie warsztatów prowadzonych przez Henryka Stawickiego - Design Strategist.

33 uczestników miało okazję poznać zasady tworzenia rozwiązań biznesowych (produktów i usług) opartych na designie jako procesie, narzędziu i strategii.

W pierwszej części warsztatu dedykowanego pracy ze zmianami i przyszłymi scenariuszami, uczestnicy zapoznali się z założeniami metodologii Foresight, czyli projektowania z perspektywy 3 horyzontów oraz projektowania kilku równoległych scenariuszy przyszłości. 

Efektem tego etapu było zdefiniowanie kluczowych obecnych i nadchodzących zmian mających wpływ na rynek i odbiorców. Canva „Horizon Scanning” umożliwiła uczestnikom uporządkowanie kluczowych zmian, trendów i sygnałów (społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, technologicznych, politycznych i legislacyjnych) dla ich projektów.

W drugim etapie poświęconym projektowaniu propozycji wartości i potrzeb rynku – serce modelu biznesowego, uczestnicy poznali zasady metodologii Value Proposition Design autorstwa Alexandra Osterwaldera. 

Efektem tej części było stworzenie tzw.propozycji wartości, która jest „sercem modelu biznesowego”, czyli priorytetem opartym na modelu biznesowym i warunkiem koniecznym walidacji wartości biznesowej (tzw. „produkt – dopasowanie do rynku”). W oparciu o propozycję wartości uczestnicy w podgrupach stworzyli 1-2 wyzwania projektowe. Po napisaniu Design Challenges uczestnicy mieli okazję zaprezentować wyniki swojej pracy, które prezentowały potencjał biznesowy i/lub projektowy oraz posiadały mocną argumentację jakościową wynikającą z wcześniej wykonywanych zadań.

W trzeciej - ostatniej części jak samodzielnie zastosować wiedzę i narzędzia z warsztatu w praktyce uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat doświadczeń z warsztatu oraz wnioskami z wyników. 

W celu podsumowania i szerokiego spojrzenia na testowane narzędzia, uczestnikom przedstawiono pełny proces warsztatowy z komentarzami dotyczącymi poszczególnych kroków.

Więcej informacji również na naszej stronie https://www.facebook.com/coco4cci.polska