-

Część przedsiębiorców posiada różne niespłacone, a czasem nawet nieściągalne należności, z którymi nie wiadomo co zrobić, a można je sprzedać. Pytanie tylko za jaką cenę?W ramach przygotowywanej przez Remigiusz Rekman w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dysertacji doktorskiej na temat wyceny przeterminowanych należności proponujemy Państwu nieodpłatne oszacowanie godziwej wartości wierzytelności.Uzyskane wyniki byłyby wykorzystane w badaniach do przedmiotowego doktoratu, natomiast przedsiębiorcom da obraz o wartości ich przeterminowanych wierzytelności i poziomie ewentualnej ceny transakcyjnej.Ponadto w zakresie wyceny należności Remigiusz Rekman współpracuje z portalem zajmującym się pośrednictwem w ich sprzedaży www.dlugi.info, zatem będzie mógł również pomóc w wystawieniu oferty sprzedaży wierzytelności.Wszystkie osoby zainteresowanie współpracą prosimy o kontakt:tel. 601-999-636, e-mail: r.rekman@cbow.pl