-

DIGITAL WELLBEING IN THE WORKPLACE

Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Digital Wellbeing in the Workplace

Podczas ostatniego spotkania online, dyskutowaliśmy o dobrostanie pracowników MŚP i wpływie pandemii na kształtowanie ich środowiska pracy.

Pandemia COVID-19 wymusiła wśród wielu pracowników nowe i bardziej elastyczne metody pracy. Ma to oczywiście pewne korzyści ale także niesie ze sobą wiele zagrożeń dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego, produktywności i umiejętności skutecznego komunikowania się w pracy.

W 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) oszacowała, że ​​2,7 miliarda pracowników – 81% światowej siły roboczej – zostało objętych środkami całkowitego lub częściowego zamknięcia. Posunięcie to spowodowało gwałtowny wzrost komunikacji cyfrowej, operacji i procesów – na przykład liczba użytkowników na jednej platformie wideokonferencji online wzrosła dwudziestokrotnie, do 200 milionów na całym świecie, w ciągu jednego miesiąca.

Chociaż istnieje wiele korzyści związanych z pracą zdalną, ważne jest, aby pracodawcy nie lekceważyli negatywnego wpływu, jaki cyfrowe praktyki pracy mogą mieć na dobrostan pracowników. Polscy pracownicy przebywali łącznie 14,9 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i  zaburzeń zachowania w okresie od stycznia do września 2020 r., czyli o prawie 50% więcej niż w tym samym okresie w 2019 r. – wynika z danych ZUS.

Aby sprostać tym wyzwaniom naszym celem jest:

ü  opracowanie interaktywnego narzędzia od badania dobrostanu pracowników,

ü  przygotowanie zestawu praktycznych zasobów w formie studiów przypadku, przewodników, szablonów dla ich lepszego zrozumienia, diagnozy i opracowania konkretnych planów i praktyk na rzecz wzmocnienia cyfrowego dobrostanu w ich własnej organizacji,

ü  opracowanie kursu szkoleniowego online, który zapewni wiedzę i umiejętności pozwalające każdemu przedsiębiorcy odpowiednio zarządzać dobrostanem cyfrowym na rzecz utrzymania wysokiej wydajności pracy przez długi czas.