Celem Klastra jest integracja środowiska hotelarsko-gastronomicznego miasta Szczecin, a do jej kompetencji należy w szczególności:


Inicjowanie i rozwijanie systemu wzajemnej współpracy poprzez pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy obiektami hotelarskimi i restauracyjnymi w Szczecinie oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów w kraju i zagranicznych w branży hotelarsko – gastronomicznej ( lub pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą);
Inicjowanie i rozwijanie współpracy z placówkami edukacyjnymi kształcącymi w zawodach hotelarsko – gastronomicznych poprzez doradztwo organizacyjne, techniczne, tworzenie rzetelnych miejsc praktyk zawodowych i miejsc doskonalenia zawodowego;
Tworzenie zespołów ekspertów, doradców;
Bycie rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym czy krajowym;
organizowanie szkoleń dla pracowników z branży hotelarsko -gastronomicznej;

+ logo

A COLOR BLOCK