-

Informujemy, że Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2023 r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce.

https://rzecznikmsp.gov.pl/pani-elzbieta-witek-marszalek-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-postanowieniem-z-16-stycznia-2023-r-przyjela-zawiadomienie-o-utworzeniu-komitetu-inicjatywy-ustawodawczej-projektu-ustawy-dobrowolny-zus/  

Dlatego też zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, poniżej przesyłamy:

1. Listę poparcia (Załącznik nr 1 )

Im więcej podpisów, tym większa społeczna siła oddziaływania. Dlatego też zachęcamy do zebrania jak największej ilości podpisów oraz odesłania ich na wskazany adres we wskazanym terminie. Ważna informacja – listy poparcia muszą zostać przesłane na wskazany adres fizycznie. Nie liczą się skany ze względu na ustawowy wymóg własnoręcznego podpisu osoby wspierającej inicjatywę. Podpisane listy wysyłamy na adres:

Marek Woch, ul. Biskupia 48C m.16, 04-216 Warszawa.

w celu innej drogi dostarczenia list prosimy o kontakt mailowy: 

m.woch4@wp.pl lub dobrowolnyzus@gmail.com

2. Plakat informacyjny (Załącznik nr 2 – plakat należy pobrać klikając na grafikę prawym przyciskiem myszy i klikając „zapisz obraz jako”)

Bardzo prosimy o umieszczenie załączonego plakatu w miejscu, gdzie zbierane będą podpisy, czy też w mediach społecznościowych. Niech więcej obywateli dowie się o akcji i ma szansę się zaangażować!

3. Prezentacja edukacyjna (Załącznik nr 3 )

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją na temat dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców. Informacje w niej zawarte opatrzone są linkami do artykułów. Prezentację można rozsyłać do jak największej liczby osób w celach informacyjnych.

4. Projekt ustawy oraz uzasadnienie (Załącznik nr 4  i Załącznik nr 5 )

Proponowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, pod którym zbierane są podpisy. Prosimy o zapoznanie się.

Wszelkie powyższe oraz dodatkowe informacje dot. naszego projektu, znajdą Państwo także pod poniższym linkiem: 

https://rzecznikmsp.pl/dobrowolny-zus-w-pl/

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najintensywniejszą mobilizację – każdy podpis się liczy. Wszystkie rubryki na listach poparcia muszą być w pełni poprawnie uzupełnione oraz przesłane fizycznie na ww. adres. W razie pytań prosimy o kontakt z fundacją. Pełna mobilizacja i wszystkie ręce na pokład – działamy!

Ostateczny termin na złożenie zliczonych podpisów na listach pod projektem ustawy to 16 kwietnia 2023 roku. Jednak z uwagi na to, iż jest to ostateczny termin, kiedy podpisy, podkreślamy, muszą być już gotowe, sprawdzone i zliczone, wychodzimy z ogromną prośbą.

BARDZO PROSIMY O COTYGODNIOWE, SYSTEMATYCZNE I REGULARNE PRZESYŁANIE ZEBRANYCH PODPISÓW!!!

Informacja ta jest dla nas niezwykle ważna i wręcz kluczowa, ponieważ podpisy idące w tysiącach, nie będą dla nas możliwe do fizycznego sprawdzenia i zliczenia, kiedy przyjdą do nas wszystkie pod koniec terminu złożenia. Jeśli też mają Państwo czas, bardzo prosimy o wskazanie na oddzielnej kartce, dołączonej do przesyłki z listami poparcia dla inicjatywy, liczbę kartek z listami oraz orientacyjną liczbę podpisów – na pewno bardzo ułatwi nam to proces sprawdzania i liczenia złożonego w formie podpisu poparcia! Oczywiście jeśli mają Państwo taką możliwość, nie jest to absolutnie obligatoryjne. 

Przy okazji bardzo prosimy o podawanie dalej naszych tweetów:

https://twitter.com/DobrowolnyZ 

Z góry bardzo dziękujemy za wsparcie oraz współpracę, zmieńmy razem rzeczywistość dla Polskich Przedsiębiorców!

Z poważaniem, 

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.