-

JAKA POMOC DLA NADODRZAŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW?

PRZEDSIĘBIORCY SĄ  ROZCZAROWANI ZBYT NISKIMI  PROPOZYCJAMI WSPARCIA

– Doceniamy szybkość propozycji spotkania w sprawie kryzysu nadodrzańskiego ze strony Rządu, ale nie możemy jednak uznać propozycji za satysfakcjonująca. To kropla w morzu potrzeb i tak naprawdę zostawienie przedsiębiorców z kryzysem samych sobie. Propozycja rządowa byłaby dobra, gdyby odrzańska katastrofa trwała miesiąc, a potem wszyscy wrócili do pracy, a wiemy, że tak nie jest. Nie można oceniać branży sezonowej jak turystyka i rybactwo z perspektywy jednego słabszego miesiąca – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. 

  – Przedsiębiorców rozczarowała propozycja jednorazowego świadczenia. Liczymy na kolejne kroki i konkretną specustawę, która dotleni przedsiębiorców – mówi Hanna Mojsiuk. Jesteśmy otwarci na dialog z Rządem i na bieżąco będziemy informować  o bieżącej sytuacji i potrzebach przedsiębiorców dotkniętych katastrofą ekologiczną  – dodaje. 

„JEŻELI NIE BĘDZIE NOWEJ PROPOZYCJI TO WIELE FIRM W KTÓRYCH IMIENIU WALCZYMY PO PROSTU ZBANKRUTUJE”

   Propozycja rządowa zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł liczyć na 3 tysiące złotych brutto wsparcia na jednego pracownika jeżeli jego dochód spadł rok do roku lub miesiąc do miesiąca o 50%. W opinii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie propozycja dla nadodrzańskich przedsiębiorców nie jest wystarczającą odpowiedzią na skalę problemu.

  – Przedsiębiorcy takich branż jak turystyka, rekreacja czy rybactwo zarabiają kilka miesięcy w roku na całoroczne utrzymanie. Nie można wytrącić im z harmonogramu najważniejszego miesiąca w roku, dać szczątkową rekompensatę przychodu i powiedzieć, że już jest wszystko ok. Jeżeli nie będzie nowej propozycji to wiele firm w których imieniu walczymy po prostu zbankrutuje – mówi Hanna Mojsiuk. – Jest wiele niuansów o których Rząd nie pomyślał. Przykłady? Branże sezonowe nie zatrudniają na umowy o pracy i nie zatrudniają za płace minimalne. Sezonowe zarobki znacznie przekraczają 3 tysiące złotych brutto. To nie jest więc pełna rekompensata, a zaledwie część wsparcia. Poza tym nikt nie myśli o tym, jak utrzymać jesienią i zimą firmy, które przestały zarabiać w szczycie sezonu – dodaje Hanna Mojsiuk.

POSTULATY IZBY: CAŁOROCZNE ZWOLNIENIE Z PIT/CIT, WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW

   Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie na bieżąco konsultuje się z przedsiębiorcami i przygotowała pakiet propozycji, które zostaną przedłożone Rządowi RP. Zamierzamy również przedyskutować nasze postulaty z władzami samorządowymi: prezydentem Piotrem Krzystkiem, marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i wojewodą Zbigniewem Boguckim.

  –  Postulujemy o większe i szybsze wsparcie – mówi skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Michał Wojtas. 

   – Brakuje szybkiego wsparcia w: zwolnieniu w opłacaniu składek ZUS i NFZ – od lipca do końca roku, zwolnienia z PIT/CIT za cały 2022 r.  Można byłoby odzyskać zapłacone zaliczki i zwiększyć płynność przedsiębiorców.  Przekazać samorządom pieniądze na zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i dzierżaw dla gmin – dodaje Michał Wojtas.  – Nie powinniśmy pozwolić, by przedsiębiorcy zostali zostawieni sami sobie i musieli np. sami występować o warunkowe zwolnienia z opłat ZUS i US – dodaje Wojtas. 

PRAWNICY: „WAKACJE KREDYTOWE” DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KRYZYSIE

Mecenas Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski zwraca także uwagę na sytuacje przedsiębiorców pod kątem bieżących zobowiązań. 

    – Kwestie związane z kredytami i leasingami są bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców, bo dla wielu spośród nich stanowią znaczną część stałych, comiesięcznych kosztów. O ile z nieinstytucjnoalnymi kontrahentami czasem istnieje możliwość podjęcia negocjacji i odroczenia niektórych przynajmniej płatności, o tyle taką elastycznością rzadko wykazują się banki i leasingodawcy, zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z wprowadzonymi „wakacjami kredytowymi”. Dlatego też dostrzegam potrzebę wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie poprzez szczególne regulacje prawne – mówi mec. Marek Jarosiewcz.