KLASTER PRAKTYKI ZARZĄDZANIA pROCESOWEGO  - AKTUALNOŚCI

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Spotkanie Klubu Lean Management- TPS- ocena prawidłowości decyzji biznesowych 

Już 2 czerwca br. o godzinie 17:30 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Lean Management.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Spotkanie Rozwój!
Nie tylko wzrost!

Działając w porozumieniu z Wydawnictwem Business Dialog i Klubem Dyrektorów Finansowych "Dialog".

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Spotkanie Klubu Lean Management

Już 7 stycznia 2020 roku o godzinie 17:30 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbędzie się spotkanie Klubu Lean Management.