Klaster Hotelarski HORECA to inicjatywa skupiająca podmioty z sektora usług hotelarskich i gastronomicznych. Jest to zrzeszenie hoteli, restauracji, kawiarni, firm cateringowych oraz innych podmiotów działających w obszarze turystyki i gościnności. Celem klastra jest wspieranie rozwoju branży poprzez tworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i współpracy, a także poprawę jakości usług i promocję regionu jako atrakcyjnego celu turystycznego.

Zadania Klastera Hotelarskiego HORECA obejmują:

Współpracę biznesową: Członkowie klastra mają możliwość nawiązywania partnerstw i współpracy w zakresie organizacji eventów, promocji wspólnych produktów czy wymiany know-how w dziedzinie usług hotelarskich i gastronomicznych.

Wspólne projekty i eventy: Klaster organizuje wydarzenia branżowe, szkolenia, konferencje oraz targi, które integrują przedsiębiorców i tworzą okazję do prezentacji nowości oraz rozwiązań w sektorze HORECA.

Dostęp do wiedzy i innowacji: Klastrze zależy na podnoszeniu standardów usług poprzez udostępnianie najlepszych praktyk, szkoleń oraz nowych technologii, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności działania.

Lobbing i reprezentacja: Klaster Hotelarski HORECA działa na rzecz promocji interesów branży w sferze legislacyjnej i regulacyjnej, dając członkom możliwość wpływania na kształtowanie polityki turystycznej.

Podnoszenie jakości usług: Członkowie klastra dążą do ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz przyciąganie większej liczby turystów.

Poprzez Klaster Hotelarski HORECA, przedsiębiorcy w sektorze usług hotelarskich i gastronomicznych mają okazję do wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń oraz tworzenia synergii, co w konsekwencji przyczynia się do podniesienia jakości oferowanych usług oraz zwiększenia atrakcyjności regionu jako celu podróży i wypoczynku.

Władze i kontakt

Zarząd klastra:
Joanna Niespodziańska 
– Przewodnicząca Zarządu
Renata Długasze – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Wojciech Lewicki – Wiceprzewodniczący Zarządu

Kontakt:
Adrianna Nowak – tel. 535 051 300
e-mail: anowak@polnocnaizba.pl