Klaster Optymalizacji Energetycznej (OP.EN) to inicjatywa skupiająca różnorodne podmioty z obszaru optymalizacji zużycia energii i zrównoważonej efektywności energetycznej. Tworzy on wspólnotę organizacji, firm, instytucji badawczych oraz ekspertów, którzy dążą do wspólnego rozwijania rozwiązań mających na celu oszczędzanie energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej.

Zadania Klastera Optymalizacji Energetycznej OP.EN obejmują:

Badania i innowacje: Klaster działa jako platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiając partnerom wspólne prace badawcze nad nowymi technologiami, metodami oraz narzędziami z obszaru optymalizacji energetycznej.

Rozwój technologii: Członkowie klastra skupiają się na opracowywaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych źródeł energii oraz minimalizację strat energetycznych.

Szkolenia i edukacja: Klaster organizuje seminaria, warsztaty, konferencje oraz szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych i wiedzy uczestników w dziedzinie optymalizacji energetycznej.

Implementacja projektów: Partnerzy klastra wspólnie pracują nad wdrażaniem projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w różnych sektorach, takich jak przemysł, budownictwo, transport czy sektor publiczny.

Promocja zrównoważonej energetyki: Klaster Optymalizacji Energetycznej OP.EN działa jako platforma promująca świadomość w zakresie zrównoważonego korzystania z energii oraz przekonuje do stosowania rozwiązań sprzyjających oszczędnościom i ekologii.

Współpraca w ramach Klastra Optymalizacji Energetycznej OP.EN przyczynia się do rozwijania innowacyjnych podejść do optymalizacji energetycznej oraz tworzenia rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i ekonomię. Poprzez zbliżanie ekspertów, instytucji badawczych i przedsiębiorstw, klaster przyspiesza proces adaptacji do nowych trendów w dziedzinie energii i efektywności energetycznej.

Aktualności

Procesowy 3

Więcej informacji

Procesowy 3

Section 1.10.32 of „de Finibus Bonorum et Malorum”, written by Cicero in 45 BC „Sed ut perspiciatis unde omnis iste[…]

Władze i kontakt

Jerzy Fiuk – Przewodniczący
Tel. 601 773 172
bwm@bwmkonsultant.pl

Beata Pluta – Zastępca Przewodniczącego
tel. 604 415 777
beaplu6465@gmail.com

Jakub Jasicki – Zastępca Przewodniczącego/Sekretarz
tel. 668 006 879
jakub.jasicki@apnet.com.pl

Aleksandra Łowicz – Zastępca Przewodniczącego
tel. 516 105 354
a.lowicz@fliegel.pl