Sekcja Sukcesji to inicjatywa skupiająca osoby zainteresowane tematyką dziedziczenia biznesów i zarządzania procesem sukcesji w przedsiębiorstwach rodziny. Jest to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i praktycznych rozwiązań, mająca na celu wspieranie właścicieli firm w planowaniu i przeprowadzaniu procesu sukcesji, aby zapewnić płynne przejście w zarządzaniu między pokoleniami.

Zadania Sekcji Sukcesji obejmują:

Wymiana doświadczeń: Sekcja tworzy przestrzeń, w której właściciele firm mogą dzielić się swoimi historiami sukcesu, wyzwaniami i naukami wyniesionymi z procesu sukcesji, co stanowi cenną wiedzę dla osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Wsparcie edukacyjne: Członkowie sekcji mają dostęp do szkoleń, warsztatów i seminariów, które pomagają im zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji, obejmującego zarówno aspekty biznesowe, jak i emocjonalne.

Planowanie sukcesji: Sekcja udostępnia narzędzia i ekspertów, którzy pomagają właścicielom firm w opracowaniu planów sukcesji, uwzględniających zarówno aspekty związane z przekazaniem władzy, jak i zachowaniem stabilności biznesu.

Mediacje i konsultacje: W przypadku trudności czy konfliktów związanych z procesem sukcesji, sekcja może zapewnić wsparcie mediacji oraz konsultacji, pomagając rozwiązywać ewentualne problemy w sposób konstruktywny.

Wspólnota biznesowa: Sekcja Sukcesji stwarza okazję do nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi właścicielami firm, co może prowadzić do partnerstw czy synergii biznesowych.

Poprzez Sekcję Sukcesji, przedsiębiorcy rodzinny mają dostęp do wartościowej wiedzy, wsparcia oraz inspiracji, które pomagają im skutecznie przekazywać swoje firmy następnym pokoleniom, zachowując ciągłość działalności i wartości biznesowej.

Władze i kontakt

Zarząd klastra:
Teresa Kuliberda-Wojtas 
– Doradca sukcesyjny, mediator
Sylwia Jeżowska – Radca prawny, doradca sukcesyjny 
Wojciech Lewicki – Doradca podatkowy, doradca sukcesyjny
Oraz:

Sekcję Sukcesji tworzą:
Maria Olszewska (finanse)
Adam Stadnik (fundacje rodzinne)
Teresa Kuliberda-Wojtas (strategie, relacje rodzinne)
Sylwia Jeżowska (prawo)
Michał Wojtas (podatki)
Remigiusz Babiło (organizacja)

Kontakt:
Remigiusz Babiło – tel. 790 765 662
e-mail: rbabilo@polnocnaizba.pl