Zachodniopomorski Klaster Budowlany jest inicjatywą działającą w strukturach Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Klaster skupia przedsiębiorstwa związane z sektorem budowlanym i infrastrukturalnym, mające swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju i współpracy między firmami, poprzez wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów.

Zadania Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego obejmują:

Współpracę biznesową: Klaster umożliwia przedsiębiorstwom nawiązywanie partnerskich relacji, co może prowadzić do realizacji większych projektów budowlanych, usprawniając przy tym procesy i redukując koszty.

Wspólne projekty i innowacje: Członkowie klastra wspólnie pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorze budowlanym, w tym nowymi technologiami, materiałami czy metodami realizacji projektów.

Lobbing i reprezentacja: Klastrze zależy na wpływaniu na kształtowanie polityki regionalnej oraz krajowej w obszarze budownictwa, poprzez wspólne reprezentowanie interesów swoich członków.

Współpraca w ramach Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firm w regionie, wzmacniając jednocześnie wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury i budownictwa.

Więcej informacji

SPOTKANIE KLASTRA BUDOWLANEGO 23.04.2024 G. 13:00

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie klastra budowlanego, które odbędzie się dnia 23 kwietnia o godzinie 13:00 w siedzibie Północnej Izby[…]

Władze i kontakt

Zarząd klastra:
Łukasz Zemski
– Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Przybyszewski – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Bożena Licht – Wiceprzewodniczący Zarządu
Maciej Pirczewski – Wiceprzewodniczący Zarządu

Kontakt:
Łukasz Zemski – tel. 604 995 123
e-mail: klaster.budowlany@polnocnaizba.pl