Konkurs Przedsiębiorca Roku

Niezwykle miło jest nam poinformować, że już wkrótce wystartuje kolejna edycja Konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego!

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, od co najmniej 1 roku obrotowego poprzedzającego ogłoszenie tegorocznego Konkursu posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego, a prowadzone przez nich przedsiębiorstwa są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, przedsiębiorcy będą oceniani w czterech kategoriach związanych z wielkością zatrudnienia:

1.      Przedsiębiorstwo do 10 zatrudnionych (mikro przedsiębiorstwo)
[w tym również jednoosobowe działalności gospodarcze]

2.     Przedsiębiorstwo od 11 do 50 zatrudnionych (małe przedsiębiorstwo)

3.     Przedsiębiorstwo od 51 do 250 zatrudnionych (średnie przedsiębiorstwo)

4.     Przedsiębiorstwo powyżej 250 zatrudnionych (duże przedsiębiorstwo)

Ponadto, przedsiębiorcy będą oceniani także w kategoriach jakościowych:

5.      a)  Menadżerka Roku Pomorza Zachodniego 
b) Menadżer Roku Pomorza Zachodniego

6.     Przedsiębiorstwo rodzinne

7.     Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

8.     Nagroda internautów – Laureat zostanie wyłoniony spośród wszystkich zgłoszonych firm w wyniku głosowania internetowego,

w którym udział może wziąć każdy. Głosowanie odbędzie się na profilu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie na facebooku.

Termin głosowania: 28.08-10.09.2023 r.

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który samodzielnie zgłosi chęć udziału w konkursie, zostanie zgłoszony przez Członka Kapituły Konkursu, zostanie zgłoszony przez osobę postronną lub pracownika firmy. Udział w Konkursie jest bezpłatny! 

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest poprawnie i kompletne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej:

1.     Ankietę zgłoszeniową zawierającą podstawowe informacje o pracodawcy – link do ankiety: https://forms.gle/3wNC6wxF1DcbT5AY8 
2.     Logotyp firmy w wersji elektronicznej – przesłany na adres rbabilo@polnocnaizba.pl
3.     Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w wersji elektronicznej poprzez formularz on-line
4.     Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 28.08.2023 r., (liczy się data wpływu) 
5.     Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane przez Kapitułę Konkursu.

UWAGA! Do ankiety zgłoszeniowej kandydat może dołączyć prezentację w formacie PowerPoint lub PDF (maksymalnie 10 slajdów).

 Dopuszcza się również film, jednak czas jego trwania nie powinna przekraczać 3 minut.

ZAŁĄCZNIKI: REGULAMIN KONKURSU

Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 21 września 2023 roku o godzinie 19:30 w Operze na Zamku, Ul. Korsarzy 34, Szczecin.

Wszelkich informacji o Konkursie udziela Remigiusz Babiło – tel. 790765662 lub rbabilo@polnocnaizba.pl