I BALTIC ECONOMIC CONGRESS oraz Gala Jubileuszu 25-lecia północnej izby gospodarczej w szczecinie

bilety:

Bilet dla członków Izby: 2-dniowy Kongres (150 zł brutto)

Wybrany bilet upoważnia firmy zrzeszone w Izbie do uczestnictwa w dwudniowym Baltic Economic Congress.

Bilet dla członków Izby: Gala wieczorna (250 zł brutto)

Wybrany bilet upoważnia firmy zrzeszone w Izbie do uczestnictwa w Gali Jubileuszu 25 - lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Bilet dla członków Izby: 2-dniowy Kongres + Gala wieczorna
(350 zł brutto)

Wybrany bilet upoważnia firmy zrzeszone w Izbie do uczestnictwa w dwudniowym Baltic Economic Congress oraz do udziału w Gali Jubileuszu 25 - lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Bilet dla firm i osób niezrzeszonych w Izbie: udział tylko w 2-dniowym Kongresie (250 zł brutto)

Wybrany bilet upoważnia osoby oraz formy niezrzeszone w Izbie do udziału w dwudniowym Baltic Economic Congress

Bilet dla firm i osób niezrzeszonych w Izbie: udział tylko w Gali wieczornej (350 zł brutto)

Wybrany bilet upoważnia osoby oraz formy niezrzeszone w Izbie do udziału w Gali Jubileuszu 25 - lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

 Bilet dla firm i osób niezrzeszonych w Izbie: 2-dniowy Kongres + Gala wieczorna (555,00 zł brutto)

Wybrany bilet upoważnia osoby oraz firmy niezrzeszone w Izbie do uczestnictwa w dwudniowym Baltic Economic Congress oraz do udziału w Gali Jubileuszu 25 - lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.