Odoo • Image and Text

Listopadowe spotkanie Klubu Lean Management- relacja

Listopadowe spotkanie w Klubie Lean Management, było 39, comiesięcznym, spotkaniem w Północnej Izbie Gospodarczej.  

Zdominowała tematyka danych i ich analizy jak też ich miejsca i roli w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Spotkali się praktycy z różnym bagażem doświadczeń. Nie brakowało więc okazji do prezentowania swoich poglądów i odmiennych stanowisk. Chcieliśmy w tym miejscu serdecznie podziękować uczestnikom za udział i za wykazywaną aktywność.