-

Kategoria: General Spotkanie dla przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem dot. planowanych inwestycji i ścieżki rozwoju miasta.

-

24 godziny

GeneralGeneral