-

Kategoria: General Szkolenie online: Budowanie motywacji w zespole

09:00 - 10:30

2 godziny

GeneralGeneral

Motywowanie to działania opierające się o rozumienie procesów psychologicznych występujących w zespole, które są wypadkową procesów psychologicznych zachodzących w każdym członku zespołu.