Centrum Doradztwa i Kształcenia ARMADA S.C.

ul. Kolumba 60A pok.304,
70-035 Szczecin